top of page

נהיגה עם רישיון ישראלי בפורטוגל -שינוי בתקנות

עד לאחרונה המרת רישיון הנהיגה היה אחד הנושאים שהעיקו רבות על ישראלים שהעתיקו את מגוריהם לפורטוגל. עד כה, מי שעבר לפורטוגל מישראל היה צריך להמיר את הרישיון תוך 90 יום מהמועד בו הפך לתושב בפורטוגל (נרשם כתושב ולא ממועד ההגעה בהכרח), כאשר לאחר מועד זה נאסר עליו להשתמש ברישיון הישראלי שלו לצורך נהיגה במדינה. לאחר מכן, למרות שלא היתה יותר אפשרות לנהוג עם הרישיון הישראלי, היו למבקש עוד 21 חודש (סה"כ שנתיים מיום הרישום כתושב) על מנת להמיר את הרישיון. לאחר תקופה זו כבר היה צורך להוציא רישיון חדש עם טסט ותיאוריה.

אז מה התחדש?

תחת התקנות החדשות, ישראלים הנרשמים כתושבים בפורטוגל יכולים להמשיך ולהשתמש ברישיון הישראלי הקיים שלהם תחת התנאים הבאים:

  1. לא עברו יותר מ 15 שנה מהוצאת הרישיון או מהחידוש האחרון.

  2. הרישיון בתוקף

  3. גיל הנהג מתחת ל 60

  4. הנהג בגיל המינימום המותר בפורטוגל לנהוג בקטגוריה

  5. הנהג אינו תחת שלילה בישראל

למרות האמור, מומלץ למי שמתעתד להשתקע בפורטוגל כן להמיר לבסוף את רישיון הנהיגה שלו במהלך התקופה המותרת (שנתיים).

לצורך כך יש צורך בפעולות הבאות:

  1. להצטייד במספר פיסיקלי (NIF)

  2. להירשם במערכת הבריאות הציבורית (Numero de utente).

  3. לעבור בדיקה כללית אצל רופא משפחה (ניתן לעשות פרטי או ציבורי).

  4. לבצע אימות לרשיון הנהיגה הישראלי על ידי שגרירות ישראל בפורטוגל או על ידי משרד הרישוי בישראל עם חותמת אפוסטיל ומתורגם נוטריוניות לפורטוגזית.

  5. הגשת הבקשה אך ורק בקישור הבא TROCA DE TÍTULOS DE CONDUÇÃO ESTRANGEIROS 3.0 (cognitoforms.com). הכל מתבצע אונליין ואין טעם לגשת לסניף משרד הרישוי. זה בזבוז זמן.


לאחר הגשת הטופס תקבלו מייל שהמסמכים הוגשו לבדיקה. בחלוף כחודשיים תזומנו לפגישה במשרד הרישוי בה יצלמו אתכם, יבקשו את המסמכים המקוריים שהגשתם אונליין (אז שימו לב- לשמור הכל ולהביא עימכם לפגישה), וכן תשלום אגרה על סך 30 יורו (נכון ל 2022).

לאחר הפגישה תקבלו רישיון זמני ולאחר כחודש עד חודשיים נוספים הרישיון הקבוע ישלח לכתובת הדואר שלכם. שימו לב כי בעת הגשת הטופס ניתן לבחור את משרד הרישוי שבו תרצו לקבוע את הפגישה הפיזית. פירוט התקנות המלא בפורטוגזית באתר משרד הרישוי :

Comments


bottom of page