top of page

ויזה זהב פורטוגל- השינויים המתוכננים

עודכן: 18 בפבר׳ 2021

השינויים שהיו מתוכננים בתוכנית הויזה זהב האטרקטיבית של פורטוגל, ונידחו בשל הקורונה, ייכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2022, כשמטרתם להסיט משקיעים מאזורי ליסבון, פורטו, אלגרב סטובל וקו החוף, אל האזורים הפנימיים יותר של פורטוגל.


ממה שידוע כרגע:

  • השינויים ייכנסו לתוקף בתאריך 1.1.22, וכל מי שישלים את הגשת הבקשה שלו לויזה זהב לפני תאריך זה- לא יושפע מהשינוי.

  • מי שכבר נמצא בתוך תהליך הויזה זהב, יוכל להמשיך את החידושים במתכונת הקודמת וללא הפרעה.

  • לאחר תאריך 1.1.22 לא ניתן יהיה להשקיע בנכס מגורים לצורך קבלת ויזה זהב באזורי ליסבון פורטו סטובל והחוף.

  • סף ההשקעה בנכסים למגורים לצורך קבלת ויזה זהב יהיה 500 א' יורו, וזה יתאפשר רק באזורים הפנימיים של פורטוגל באיים האזוריים ובמדיירה.

  • סף ההשקעה בנכסים מסחריים יהיה 500 א' יורו, ובאזורים דלילי אוכלוסייה: 400 א' יורו

  • סף ההשקעה בנכסים לשיפוץ יהיה: בנכסים לא למגורים: 350 א' יורו, ובאזורים דלילי אוכלוסייה יהיה 280 א' יורו בנכסים למגורים: 350 א' יורו, יתאפשר רק באזורים הפנימיים, באיים האזוריים ובמדיירה.

  • ויזה זהב כנגד העברת הון למדינה: יעלה למליון וחצי יורו (כיום מליון יורו)

  • סף ההשקעה במחקרים או טכנולוגיה שמאושרים לויזה זהב: יעלה ל- 500 א' יורו (כיום 350 א' יורו)

  • סף ההשקעה בקרנות: יעלה ל-500 א' יורו (כיום 350 א' יורו)

  • הקמה או השקעה בעסק וייצור 5 מישרות לפחות: יעלה ל- 500 א' יורו (כיום 350 א' יורו)

השוואה בין האזורים המוגדרים כאזורים בעלי צפיפות אוכלוסייה נמוכה ומאפשרים כיום הנחה בסכום המינימום להשקעה (20% הנחה מהסף, כלומר 280 א' במקום 350 א', ו-400 א'במקום 500 א'), לבין האזורים הפנימיים שיותרו להשקעה בנכסים למגורים לצורך ויזה זהב, בהשקעה מינימלית של 500 א' יורו החל מ1.1.22:


מימין אזורים בצפיפות אוכלוסיה נמוכה, משמאל מפת האזורים הפנימיים

כל מי שנמצא בתהליך הגשה או שיגיש את הבקשה לפני כניסת השינויים בתוקף יהנה מהתנאים הנוכחיים של תוכנית הויזה זהב, העדיפים על פני התנאים החדשים, לכן מומלץ לא לחכות, ולהתחיל בתהליך כבר עכשיו, על מנת להבטיח את התנאים הנוכחיים שלפני השינוי. ============== ** פורסם: 14.1.2021 ** נערך והתעדכן: 17.2.2021


Comments


bottom of page