Mojoconciergeproperties | רכישת וניהול נכסי נדל"ן בפורטוגל

€950,000

בניין לשיפוץ 

São Vicente, ליסבון

פרטי הנכס

 • עלות: €950,000

 • בניין לשיפוץ ארבע קומות

 • שטח כולל: 480 מ"ר 

 • מחיר למ"ר: 1,979 €  

תוספות​​​

 • בניין בן ארבע קומות 

 • הבניין כבר מחולק ברישומים כך שלא צריך אישורים מיוחדים לשיפוץ

 • בקומה ראשונה יש דייר. שאר הקומות פנויות

 • ניתן להוסיף עוד 200 מ"ר (יש להגיש בקשה לאישור פרויקט)

 

תיאור הנכס

בניין לשיפוץ במיקום מצויין במרכז ההיסטורי של ליסבון קרוב לאלפאמה, קרוב לכל נקודות העניין - מיקום מעולה לתיירים ולמקומיים, הבניין במחיר מציאה יחסית לאזור בו הוא נמצא!

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

צרו קשר לפרטים נוספים

אני מאשר קבלת דוא"ל בנושא נכסים בפורטוגל

המפה מציגה מיקום מקורב

 • Portugal real estate investment
 • Portugal real estate investment
info@mcpportugal.com | Lisbon: +351 935 406 497 | Tel Aviv: +972.586.080.566
הבהרה 
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש Mojo Concierge Properties נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties) MCP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.
Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.