Mojoconciergeproperties | רכישת וניהול נכסי נדל"ן בפורטוגל

€450,000

בניין להשבחה 

 São Bento , ליסבון

פרטי הנכס

 • עלות: €450,000

 • בניין להריסה ובנייה מחדש סה"כ 4 דירות   

 • שטח כולל: 158 מ"ר לאחר הבנייה

 • הערכת עלות נדרשת לשיפוץ: כ-190,000 € 

 • מחיר למ"ר כולל הבנייה: 4,050 €

תוספות​​​

 • לבנייה תוכניות שממתינות לאישור, הערכה כי יאושרו בקרוב.

 • התוכניות כוללות הוספת קומה וכן בריכה בקומה העליונה.

 

תיאור הנכס

בניין לשיפוץ במיקום מעולה  - ממש קרוב לבאירו אלטו צמוד למרכז ההיסטורי של ליסבון.
הזדמנות מעולה להשקעה באזור בו צפוי כי הביקושים יעלו, דבר שיגרור עליית מחיר.
באזור זה ניתן לקבל רישיון להשכרה לטווח קצר לתיירים.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

צרו קשר לפרטים נוספים

אני מאשר קבלת דוא"ל בנושא נכסים בפורטוגל

המפה מציגה מיקום מקורב

 • Portugal real estate investment
 • Portugal real estate investment
info@mcpportugal.com | Lisbon: +351 935 406 497 | Tel Aviv: +972.586.080.566
הבהרה 
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש Mojo Concierge Properties נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties) MCP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.
Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.