Mojoconciergeproperties | רכישת וניהול נכסי נדל"ן בפורטוגל

€180,000

 דירת 3 חדרים 

 Sao Paulo, ליסבון

 

פרטי הנכס

 • עלות: €180,000

 • שטח: 65 מ"ר  

 • דירת שלושה חדרים מרווחת (T2)

 • מחיר למ"ר: €2,769

 • תשואה צפויה 11%

 

תוספות

 • במצב מעולה, דרוש שיפוץ קל בלבד

 • קומה רביעית

תיאור הנכס

דירה גדולה! יחסית לדירות באזור. מתחת למחיר השוק! ממוקמת במרכז שכונת סאנטוס- בצמוד לבאירו אלטו, קרוב לפרלמנט, לנהר, לאוניברסיטה ולכל נקודות העניין במרכז ההיסטורי של ליסבון.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

אני מאשר קבלת דוא"ל בנושא נכסים בפורטוגל

צרו קשר לפרטים נוספים

המפה מציגה מיקום מקורב

 • Portugal real estate investment
 • Portugal real estate investment
info@mcpportugal.com | Lisbon: +351 935 406 497 | Tel Aviv: +972.586.080.566
הבהרה 
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש Mojo Concierge Properties נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties) MCP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.
Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.