Mojoconciergeproperties | רכישת וניהול נכסי נדל"ן בפורטוגל

€770,000

בניין לשיפוץ - תוכניות מאושרות!

Alcantara, ליסבון

פרטי הנכס

 • עלות: €770,000

 • שטח: 330 מ"ר

 • פרוייקט מאושר ל-4 דירות T2 הכוללות מרפסת או פטיו.

 • מחיר למ"ר: 2,333  

 • הערכת מחיר לשיפוץ: €297,000 

​​תוספות​​​

 • שכונה שקטה בעלת ביקוש גבוה

 • תוכניות בנייה מאושרות

 • נמכר מתחת למחיר השוק

​​​

תיאור הנכס

בניין לשיפוץ בשכונת Alcantara האטרקטיבית, קרוב ל-LX factory. הבניין נמכר עם פרוייקט אדריכלי מאושר ע"י העירייה. הפרוייקט כולל הרחבת שטח הבניין ובניית 4 דירות T2:

קומת קרקע: T2 עם 65 מ"ר + טרסה בגודל 15 מ"ר.

קומה 1 ו-2: T2 עם 74 מ"ר ומרפסת.

קומה 3: T2 עם 60 מ"ר כולל גלריה ו-3 מרפסות.

לכל החדרים תקרות גבוהות.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

אני מאשר קבלת דוא"ל בנושא נכסים בפורטוגל

צרו קשר לפרטים נוספים

המפה מציגה מיקום מקורב

 • Portugal real estate investment
 • Portugal real estate investment
info@mcpportugal.com | Lisbon: +351 935 406 497 | Tel Aviv: +972.586.080.566
הבהרה 
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש Mojo Concierge Properties נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties) MCP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.
Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.