2 room , ליסבון

210,000

ליסבון

Alcantara

תיאור הנכס

דירה מקסימה במצב מצויין ליד ה LX FACTORY בשכונת אלקנטרה העולה. ליד המטרו ותחנת הרכבת, חנויות, בתי קפה, מסעדות וחיי לילה, פארקים, מוזיאונים ואפילו בקירבה לשני בתי חולים.

פרטי הנכס

עלות: 210,000€
שטח: 50 מ"ר
מחיר למ"ר: 4200€

תוספות

ללא שיפוץ

מעניין?

נשמח לספר לכם עוד

נכסים חמים

  • Portugal real estate investment
  • Portugal real estate investment
info@mcpportugal.com | Lisbon: +351 935 406 497 | Tel Aviv: +972.586.080.566
הבהרה 
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש Mojo Concierge Properties נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties) MCP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.
Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.