top of page

ויזה זהב לפורטוגל- שאלות ותשובות

עודכן: 19 באפר׳ 2020


על הקריטריונים לקבלת ויזה זהב לפורטוגל באמצעות מסלול השקעת נדל"ן והתהליך עצמו ניתן לקרוא כאן.

בנוסף, ריכזנו עבורכם תשובות לשאלות נפוצות בנושא:

ש: האם חייבים להשקיע את כל הסכום בנכס אחד או שאפשר לרכוש מספר נכסים?

ת: ניתן להשקיע במספר נכסים ובלבד שסכום ההשקעה כולו יעמוד בקריטריון הנדרש להשקעה בנדל"ן על מנת לקבל ויזה זהב, ובמשך תקופת זמן כוללת שלא תעלה על מספר חודשים עד חצי שנה.

ש: איזה סכום יש צורך להשקיע כדי להיות זכאי לויזה זהב בפורטוגל?

ת: יש אפשרות לקבל ויזה זהב על השקעה בנכס נדל"ן הכולל שיפוץ בבניינים שקיימים יותר מ-30 שנה - במינימום של 350,000 יורו הון עצמי. לחילופין השקעה של 500,000 יורו בנכס (אחד או יותר) כלשהו.

ש: האם לאחר קבלת אישור התושבות במסגרת תהליך זה ניתן לקבלו גם עבור הילדים?

ת: בהתאם לחוק איחוד משפחות - מבקש בקשת התושבות יכול לקבל את אישור התושבות גם עבור ילדיו עד או מעל גיל 18. לילדים שמעל גיל 18 צריך להגיש מסמכים נוספים לצורך קבלת התושבות כגון:

אישור לימודים, אישור לתלות כלכלית בהורים, הוכחת מצב משפחתי (חייב להיות רווק\ה) וכדומה. לילדים מעל גיל 16 - יש לספק אישור המעיד על כך שאין עבר פלילי.

ש: האם ההוצאות הנלוות לרכישת הנכס נחשבות כחלק מסכום ההשקעה הנדרש? (ההון העצמי)

ת: לא, אין אפשרות לכלול את ההוצאות הנלוות בסכום ההשקעה הנדרש לצורך קבלת ויזה זהב לפורטוגל.


ש: האם ניתן לרכוש נכס לצורך ויזה זהב מהון עצמי בגובה הנדרש, ולאחר מכן לשעבד את הנכס כביטחון להלוואה אחרת, לצורך שיפוץ, נניח?

ת: החלק הנדרש לצורך ויזה זהב (350,000 יורו ) צריך להיות נקי משעבוד כלשהו. למשל, אפשר לרכוש נכס ב-450,000 יורו, ולקחת הלוואה לשיפוץ של 100,000 יורו, כשהנכס משמש כבטוחה.


Commenti


bottom of page