מסתיימת תוכנית "ויזה זהב" בליסבון ובפורטו

מסתמן כי הממשלה בפורטוגל, בהוראתו המפורשת של ראש הממשלה, קיבלה החלטה לעמוד בכל מה שסוכם בתקציב השנתי, במסגרת זאת גם סיום מתן אזרחות במסלול ויזה זהב למשקיעים באזורי ליסבון ופורטו.

צעד זה שנקבע בתקציב המדינה לשנת 2020 באופן של אישור חקיקה נדחה עקב מגיפת הקורונה, אך כעת התהליך יואץ במטרה לסיימו עד לסוף שנה זו.

זאת לטענת ה- Jornal de Negócios, המצטט גורם ממשלתי לא מזוהה, באומרו כי הוחלט שהממשלה מתכוונת לעמוד בכל מה שסוכם עם מפלגות ה- Bloco וה- PCP (גוש השמאל) בתקציב השנה.


מספר אשרות שהונפקו במסגרת מסלול "ויזה זהב" בפורטוגל


החקיקה אמורה להיות מוכנה עד סוף השנה, כלומר משקיעים זרים המעוניינים לקבל אזרחות באמצעות השקעה בנדל"ן במסגרת מסלול "ויזה זהב" יצטרכו החל מינואר 2021 לעשות זאת באמצעות השקעה מחוץ לאזורים העירוניים הגדולים, ואשרות יונפקו רק למי שישקיע באזורים בפנים המדינה, המוגדרים "דלילי אוכלוסין" .

לאור זאת, משקיעים המתכננים להשקיע בליסבון או פורטו כדי לקבל אזרחות פורטוגלית טוב יעשו אם יתחילו מיידית את התהליך, על מנת להקדים את תאריך היעד לסיום המסלול באזורים אלה.


לכתבה המקורית
Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.

| עקבו אחרינו
  • Portugal real estate investment
  • Portugal real estate investment
| צרו קשר

info@mcpportugal.com

תל אביב: 972.586.080.566+

ליסבון: 351.218.050.429+

Praça da Alegria no. 6, Sala 15, 1250-004 Lisboa

אנו חברת השקעות וניהול נדל״ן המתמחה בפורטוגל ובפרט בליסבון וסביבותיה. 

המומחיות שלנו היא באיתור דירות ובניינים במרכז העיר, באזורי ביקוש, תוך מקסום תשואות בהשכרה לטווח קצר, וכן בהשקעות בפריפריה להשבחה ובהשכרה לטווח ארוך

הבהרה
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש  Mojo Concierge Properties Porugal נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties Portugal ) MCPP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCPP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.