top of page

מסתיימת תוכנית "ויזה זהב" בליסבון ובפורטו

מסתמן כי הממשלה בפורטוגל, בהוראתו המפורשת של ראש הממשלה, קיבלה החלטה לעמוד בכל מה שסוכם בתקציב השנתי, במסגרת זאת גם סיום מתן אזרחות במסלול ויזה זהב למשקיעים באזורי ליסבון ופורטו.

צעד זה שנקבע בתקציב המדינה לשנת 2020 באופן של אישור חקיקה נדחה עקב מגיפת הקורונה, אך כעת התהליך יואץ במטרה לסיימו עד לסוף שנה זו.

זאת לטענת ה- Jornal de Negócios, המצטט גורם ממשלתי לא מזוהה, באומרו כי הוחלט שהממשלה מתכוונת לעמוד בכל מה שסוכם עם מפלגות ה- Bloco וה- PCP (גוש השמאל) בתקציב השנה.


מספר אשרות שהונפקו במסגרת מסלול "ויזה זהב" בפורטוגל


החקיקה אמורה להיות מוכנה עד סוף השנה, כלומר משקיעים זרים המעוניינים לקבל אזרחות באמצעות השקעה בנדל"ן במסגרת מסלול "ויזה זהב" יצטרכו החל מינואר 2021 לעשות זאת באמצעות השקעה מחוץ לאזורים העירוניים הגדולים, ואשרות יונפקו רק למי שישקיע באזורים בפנים המדינה, המוגדרים "דלילי אוכלוסין" .

לאור זאת, משקיעים המתכננים להשקיע בליסבון או פורטו כדי לקבל אזרחות פורטוגלית טוב יעשו אם יתחילו מיידית את התהליך, על מנת להקדים את תאריך היעד לסיום המסלול באזורים אלה.

Comments


bottom of page