מעל 24000 חברות חדשות הוקמו במחצית הראשונה של 2018 בפורטוגל!


ע"פ נתונים מברומטר D &B במחצית הראשונה של 2018, 24,415 חברות וארגונים אחרים נוצרו בפורטוגל, עלייה של 11% לעומת התקופה המקבילה של 2017.

התפלגות החברות לפי תחומים:

שירותים - 7,943 חברות חדשות

אירוח ואוכל - 2,939 חברות חדשות

קמעונאות ומסחר- 2,869 חברות חדשות

נרשמה גם ירידה של 12.4% במספר הליכי חדלות פירעון שנפתחו לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ע"פ D & B הגידול בחברות שהוקמו חוצה כמעט את כל תחומי הפעילות, אך הגידול במספר החברות הקשורות לפעילות תיירותית הוא התרומה העיקרית עליית מדד זה, במיוחד במחוזות ליסבון, פורטו ו- Setúbal .

הגידול בחברות אלו מהווה למעלה מ 30% מסך החברות החדשות, עם עלייה של 54.8% בהובלה ותחבורה, 33.8% בפעילות בתחום הנדל "ן, 21.6% בענף הבנייה, 11.5% בתחום השירותים, ו-8.2% בתחום האירוח והמזון .

מקור: http://theportugalnews.com/news/over-24000-new-companies-created-in-first-half/46174


6174

#כדאיותהשקעהבפורטוגל #השקעהבליסבון #השקעהבפורטוגל #ליסבון #Portugal #רכישתנכסבפורטוגל

Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.

| עקבו אחרינו
  • Portugal real estate investment
  • Portugal real estate investment
| צרו קשר

info@mcpportugal.com

תל אביב: 972.586.080.566+

ליסבון: 351.218.050.429+

Praça da Alegria no. 6, Sala 15, 1250-004 Lisboa

אנו חברת השקעות וניהול נדל״ן המתמחה בפורטוגל ובפרט בליסבון וסביבותיה. 

המומחיות שלנו היא באיתור דירות ובניינים במרכז העיר, באזורי ביקוש, תוך מקסום תשואות בהשכרה לטווח קצר, וכן בהשקעות בפריפריה להשבחה ובהשכרה לטווח ארוך

הבהרה
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש  Mojo Concierge Properties Porugal נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties Portugal ) MCPP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCPP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.