top of page

מעל 24000 חברות חדשות הוקמו במחצית הראשונה של 2018 בפורטוגל!


ע"פ נתונים מברומטר D &B במחצית הראשונה של 2018, 24,415 חברות וארגונים אחרים נוצרו בפורטוגל, עלייה של 11% לעומת התקופה המקבילה של 2017.

התפלגות החברות לפי תחומים:

שירותים - 7,943 חברות חדשות

אירוח ואוכל - 2,939 חברות חדשות

קמעונאות ומסחר- 2,869 חברות חדשות

נרשמה גם ירידה של 12.4% במספר הליכי חדלות פירעון שנפתחו לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ע"פ D & B הגידול בחברות שהוקמו חוצה כמעט את כל תחומי הפעילות, אך הגידול במספר החברות הקשורות לפעילות תיירותית הוא התרומה העיקרית עליית מדד זה, במיוחד במחוזות ליסבון, פורטו ו- Setúbal .

הגידול בחברות אלו מהווה למעלה מ 30% מסך החברות החדשות, עם עלייה של 54.8% בהובלה ותחבורה, 33.8% בפעילות בתחום הנדל "ן, 21.6% בענף הבנייה, 11.5% בתחום השירותים, ו-8.2% בתחום האירוח והמזון .


6174

33 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page