ויזה זהב לפורטוגל- שאלות ותשובות

ויזה זהב לפורטוגל- שאלות ותשובות

עודכן ב: 23 אוק 2018


על הקריטריונים לקבלת ויזה זהב לפורטוגל באמצעות מסלול השקעת נדל"ן והתהליך עצמו ניתן לקרוא כאן.

בנוסף, ריכזנו עבורכם תשובות לשאלות נפוצות בנושא:

ש: האם חייבים להשקיע את כל הסכום בנכס אחד או שאפשר לרכוש מספר נכסים?

ת: ניתן להשקיע במספר נכסים ובלבד שסכום ההשקעה כולו יעמוד בקריטריון הנדרש להשקעה בנדל"ן על מנת לקבל ויזה זהב, ובמשך תקופת זמן כוללת שלא תעלה על מספר חודשים עד חצי שנה.

ש: איזה סכום יש צורך להשקיע כדי להיות זכאי לויזה זהב בפורטוגל?

ת: יש אפשרות לקבל ויזה זהב על השקעה בנכס נדל"ן הכולל שיפוץ בבניינים שקיימים יותר מ-30 שנה - במינימום של 350,000 יורו הון עצמי. לחילופין השקעה של 500,000 יורו בנכס (אחד או יותר) כלשהו.

ש: האם לאחר קבלת אישור התושבות במסגרת תהליך זה ניתן לקבלו גם עבור הילדים?

ת: בהתאם לחוק איחוד משפחות - מבקש בקשת התושבות יכול לקבל את אישור התושבות גם עבור ילדיו עד או מעל גיל 18. לילדים שמעל גיל 18 צריך להגיש מסמכים נוספים לצורך קבלת התושבות כגון:

אישור לימודים, אישור לתלות כלכלית בהורים, הוכחת מצב משפחתי (חייב להיות רווק\ה) וכדומה. לילדים מעל גיל 16 - יש לספק אישור המעיד על כך שאין עבר פלילי.

ש: האם ההוצאות הנלוות לרכישת הנכס נחשבות כחלק מסכום ההשקעה הנדרש? (ההון העצמי)

ת: לא, אין אפשרות לכלול את ההוצאות הנלוות בסכום ההשקעה הנדרש לצורך קבלת ויזה זהב לפורטוגל.


ש: האם ניתן לרכוש נכס לצורך ויזה זהב מהון עצמי בגובה הנדרש, ולאחר מכן לשעבד את הנכס כביטחון להלוואה אחרת, לצורך שיפוץ, נניח?

ת: החלק הנדרש לצורך ויזה זהב (350,000 יורו ) צריך להיות נקי משעבוד כלשהו. למשל, אפשר לרכוש נכס ב-450,000 יורו, ולקחת הלוואה לשיפוץ של 100,000 יורו, כשהנכס משמש כבטוחה.


#ויזהזהב #ויזהזהבלפורטוגל #ויזהזהבפורטוגל

  • Portugal real estate investment
  • Portugal real estate investment
info@mcpportugal.com | Lisbon: +351 935 406 497 | Tel Aviv: +972.586.080.566
הבהרה 
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש Mojo Concierge Properties נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties) MCP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.
Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.