Mojoconciergeproperties | רכישת וניהול נכסי נדל"ן בפורטוגל

€750,000

בניין לשיפוץ 

Mouraria , ליסבון

פרטי הנכס

 • עלות: €750,000 

 • שטח: 350 מ"ר 

 • ארבע דירות T1,  שתי דירות T2

 • 3 קומות

 • הערכת שיפוץ- לא יותר מ-350,000 €. משך בנייה מוערך - כשנה

 • מחיר למ"ר כולל הערכת הבנייה ולפני משא ומתן: 3,143

 

 

תוספות​​​

 • ניתן לשנות את התוכניות ולעשות מסעדה בקומת הקרקע

 • היקף פרוייקט מוערך לאחר משא ומתן: 1,000,000 €

תיאור הנכס

בניין לשיפוץ במרכז ההיסטורי של ליסבון, בשכונת סאו בנטו הסמוכה לבאירו אלטו, פרינסיפה ריאל ולפרלמנט. מדובר במיקום בסמוך למרכז העניינים שמתחיל לצבור עניין ובעל הצביון המיוחד של מרכז ליסבון. 

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

אני מאשר קבלת דוא"ל בנושא נכסים בפורטוגל

צרו קשר לפרטים נוספים

המפה מציגה מיקום מקורב

 • Portugal real estate investment
 • Portugal real estate investment
info@mcpportugal.com | Lisbon: +351 935 406 497 | Tel Aviv: +972.586.080.566
הבהרה 
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש Mojo Concierge Properties נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties) MCP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.
Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.