Mojoconciergeproperties | רכישת וניהול נכסי נדל"ן בפורטוגל

€299,000

דירת שני חדרים + דירת חדר

Graça

 

פרטי הנכס

  • עלות: €299,000

  • שטח: 74 מ"ר 

  • מחיר למ"ר €4,040

 

תוספות

  • דירת 2 חדרים ודירת חדר באותו הבניין, ניתן לאחד לדופלקס.

  • בשכונת Graça, קרוב לשכונת Alfama, מרחק הליכה קצר מתחנת הרכבת והמטרו.

תיאור הנכס

2 דירות (דירת 2 חדרים ודירת חדר) באותו בניין בשכונת Graça ששומרת על צביונה ההיסטורי האטרקטיבי. 
שתי הדירות בשטח כולל של 74 מ"ר וניתן להפוך אותן לדופלקס.
הגישה לבניין שבו נמצאות הדירות נוחה מאוד והוא ממקום מרחק הליכה מתחנת הרכבת והמטרו.  

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

אני מאשר קבלת דוא"ל בנושא נכסים בפורטוגל

צרו קשר לפרטים נוספים

המפה מציגה מיקום מקורב

  • Portugal real estate investment
  • Portugal real estate investment
info@mcpportugal.com | Lisbon: +351 935 406 497 | Tel Aviv: +972.586.080.566
הבהרה 
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש Mojo Concierge Properties נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties) MCP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.
Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.