Mojoconciergeproperties | רכישת וניהול נכסי נדל"ן בפורטוגל

€495,000

בניין להשבחה 

 Beato , ליסבון

פרטי הנכס

 • עלות: €495,000

 • פרוייקט בנייה באזור Calçada da Picheleira אפשרות להוסיף קומות   

 • שטח כולל: 426 מ"ר  (נטו בנוי כרגע: 264 מ"ר)

 • מחיר למ"ר: 1,162 €

תוספות​​​

 • הבניין נמצא באזור לשימור ולכן ייתכנו הטבות מס

 • באזור תוכניות מאושרות של העירייה להקמת פארק וטיילת לאורך הנהר

 

תיאור הנכס

בניין להריסה ובנייה על שטח הממוקם באזור מתפתח בין אלפאמה לאוריינטה, ליד מגרשי ספורט ובתי ספר. אזור זה שהיה נחשב בזמנו לאזור "עני"- התפתח וכיום תושבי ליסבון רוכשים ושוכרים בו בתים ודירות למגורים כצעד בעלייה ברמת החיים. עם השינוי במדיניות מתן רשיונות להשכרה לטווח קצר באזור אלפאמה ואזורים אחרים בליסבון- צפוי כי תהיה תזוזה של המשקיעים לאזור זה. 

פרוייקט זה מתאים לצורך השבחה והשכרה לטווח ארוך למקומיים, וגם להשבחה ומכירה ברווח הון.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

צרו קשר לפרטים נוספים

אני מאשר קבלת דוא"ל בנושא נכסים בפורטוגל

המפה מציגה מיקום מקורב

Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.

| עקבו אחרינו
 • Portugal real estate investment
 • Portugal real estate investment
| צרו קשר

info@mcpportugal.com

 תל אביב: 972.586.080.566+

ליסבון: 429 050 218 351+

Praca da Alegria no. 6, Sala 15, 1250-004 Lisboa

אנו חברת השקעות וניהול נדל״ן המתמחה בפורטוגל ובפרט בליסבון וסביבותיה. 

המומחיות שלנו היא באיתור דירות ובניינים במרכז העיר, באזורי ביקוש, תוך מקסום תשואות בהשכרה לטווח קצר, וכן בהשקעות בפריפריה להשבחה ובהשכרה לטווח ארוך

הבהרה 

אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש Mojo Concierge Properties נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties) MCP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.

*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.