Mojoconciergeproperties | רכישת וניהול נכסי נדל"ן בפורטוגל

€500,000

בניין לשיפוץ 

Avenida Liberdade, ליסבון

פרטי הנכס

 • עלות: €500,000

 • בניין לשיפוץ שלוש קומות

 • שטח כולל: 135 מ"ר, לאחר בנייה 180 מ"ר

 • מחיר למ"ר: 3,703 €  (כולל בנייה: 4,083 € )

 • הערכת עלות לשיפוץ: €235,000

 • הערכת תשואה (ברוטו) משכירות: 8% , הערכת תשואה נטו כולל רווח הון: 23% אחרי שנה.

תוספות​​​

 • בניין בן שלוש קומות שטח כל קומה 45 מ"ר. מתוכנן להוסיף קומה כך שיהיו 2 דירות 45 מ"ר ודירה אחת דופלקס 90 מ"ר - סה"כ 3 דירות.

 • בנוסף יש עליית גג שגם אותה ניתן לשפץ ולהשמיש.

 • הערכת משך זמן הבנייה: עד שנה

 

תיאור הנכס

בניין לשיפוץ והשבחה במיקום מצויין במרכז ההיסטורי של ליסבון באחד האזורים היקרים והמבוקשים ביותר בליסבון, בסמוך ל - Chiado ו- Martim Moniz 

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

צרו קשר לפרטים נוספים

אני מאשר קבלת דוא"ל בנושא נכסים בפורטוגל

המפה מציגה מיקום מקורב

 • Portugal real estate investment
 • Portugal real estate investment
info@mcpportugal.com | Lisbon: +351 935 406 497 | Tel Aviv: +972.586.080.566
הבהרה 
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש Mojo Concierge Properties נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties) MCP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.
Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.