Mojoconciergeproperties | רכישת וניהול נכסי נדל"ן בפורטוגל

€172,500

דירת 2 חדרים 

Arroios, ליסבון

 

פרטי הנכס

 • עלות: €172,500

 • שטח: 65 מ"ר

 • מחיר למ"ר: €2,654

 • השקעה לטווח ארוך באזור שמחירי הנדל"ן בו צפויים לעלות.

תוספות

 • דירת שני חדרים (T1 )  במצב טוב, עברה שיפוץ לפני 8 שנים.

 • מרפסת

תיאור הנכס

דירה במרכז ליסבון באזור משופע בחנויות מסעדות ובתי קפה,  קרוב לתחנת המטרו, לאוניברסיטה ולפארק גדול. מתאימה להשכרה לסטודנטים או להשכרה לתיירים לטווח קצר. השקעה עם פוטנציאל עליית ערך משמעותי בטווח של השנים הקרובות בעקבות הגבלת מתן רשיונות להשכרה לטווח קצר בשכונות הסמוכות.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

אני מאשר קבלת דוא"ל בנושא נכסים בפורטוגל

צרו קשר לפרטים נוספים

המפה מציגה מיקום מקורב

 • Portugal real estate investment
 • Portugal real estate investment
info@mcpportugal.com | Lisbon: +351 935 406 497 | Tel Aviv: +972.586.080.566
הבהרה 
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש Mojo Concierge Properties נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties) MCP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.
Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.