Mojoconciergeproperties | רכישת וניהול נכסי נדל"ן בפורטוגל

€440,000

בניין להשבחה במיקום מצויין!

Arroios, ליסבון

פרטי הנכס

 • עלות: €440,000

 • שטח כולל: 130 מ"ר 

 • מחיר למ"ר: 3,384 €  

 • הערכת עלות נדרשת לשיפוץ: כ-210,000 €  

תוספות​​​

 • לבנייה תוכניות הכוללות הוספת קומה הממתינות לאישור

 • בניין להריסה ובנייה מחדש סה"כ 4 דירות T0 

 

​​תיאור הנכס

בניין לשיפוץ במיקום שהוא מציאה  - ממש צמוד למרכז ההיסטורי של ליסבון שתי דקות מMartim Monuz  - Praça da Figueira & Praça Rossio. הבניין ממוקם באזור בו ניתן לקבל רשיונות להשכרה לטווח קצר.

יש לצפות לעליית ביקושים ובהתאם מחירים באזור זה.  הזדמנות מצויינת להשקעה!

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

צרו קשר לפרטים נוספים

אני מאשר קבלת דוא"ל בנושא נכסים בפורטוגל

המפה מציגה מיקום מקורב

 • Portugal real estate investment
 • Portugal real estate investment
info@mcpportugal.com | Lisbon: +351 935 406 497 | Tel Aviv: +972.586.080.566
הבהרה 
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש Mojo Concierge Properties נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties) MCP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.
Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.