Mojoconciergeproperties | רכישת וניהול נכסי נדל"ן בפורטוגל

€680,000

בניין לשיפוץ
 

Sao Vicente, ליסבון

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

פרטי הנכס

 • עלות: €680,000

 • שטח: 212 מ"ר לאחר השיפוץ, נמכר עם תוכניות אותן יש להגיש בעירייה במסלול אישור של כ-3 חודשים

 • עלות שיפוץ\בנייה משוערת: 292,196 € בהתאם לתוכנית הקיימת

 • מחיר למ"ר כולל הבנייה: 4,303 

​​תוספות​​​

 • בניין לשימור מה שעשוי להקנות הטבות שונות במס

 • הדירות כוללות מרפסת בכל קומה, נוף לגינה  ושני כיווני אוויר מה שלא שכיח באזור זה
 • משך הזמן המוערך לבנייה: עד 6 חודשים

 • מתחת למחיר השוק

 • תוכניות ל- 4 דירות  T1 , שאחת מהן יכולה להפוך לשתי דירות קטנות

תיאור הנכס

בניין לשיפוץ הממוקם באזור אלפאמה המבוקש והשוקק בתיירים לאורך כל השנה, עם תפוסות גבוהות של כ-90%. לבניין יהיה פרויקט מאושר בתוך מספר חודשים, אך ניתן גם להתחיל שיפוץ במצב הנוכחי ולהפוך לדירות גדולות. קיים ביקוש גבוה מאוד לדירות בעיר ובאזור זה במיוחד. ממוקם ממש מתחת לפירה דה לאדרה, ליד שוק הפשפשים הידוע, ומתחת לבריכה הציבורית אשר הדיירים יוכלו להשתמש בהם.

פוטנציאל לרישיון לטווח קצר.

בסמוך לתחנת הרכבת של סנטה קטרינה וליד חניון גדול. 

גודל הדירות והמיתאר הנוח שלהן יתאים גם להשכרה לטווח ארוך בעתיד וכן לרכישה על ידי מקומיים.

צרו קשר לפרטים נוספים

אני מאשר קבלת דוא"ל בנושא נכסים בפורטוגל

המפה מציגה מיקום מקורב

 • Portugal real estate investment
 • Portugal real estate investment
info@mcpportugal.com | Lisbon: +351 935 406 497 | Tel Aviv: +972.586.080.566
הבהרה 
אין בתוכן במסמך זה התחייבות של החברה להשגת תשואה כלשהי. על אף ש Mojo Concierge Properties נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים במסמך זה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אין היא מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ו Mojo Concierge Properties) MCP) ושותפיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע המסופק.
*הוצאות תפעול ומיסוי חלים על הכנסה משכירות בפורטוגל ויש לקחת זאת בחשבון בעת רכישת נכס. ייתכנו שינויים שאינם תלויים ב MCP ואלו עלולים להשפיע על התשואה.
Copyright © MOJO Concierge Properies, 2017. All rights reserved.